Follow Us On
info@mandis.ba

Sarantis Fino

Kampanja Sarantis STR8 Game

 

Formati oglašavanja shelf divider, podna 0,5 m2 i shelf talker (stopper).

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu MERCATOR.

@sarantis

Mandis